pátek 29. května 2009

Environmentální víkend

V rámci předmětu Environmentální výchova jsme vyrazili na společný víkend do Jizerek na Mariány. Nebylo to povinné, ale kdo by za 5 bodů nejel, že? Já spolu s Verčou a Martinou jsme byli s Honzou v organizátorském týmu...a tak na nás padla povinnost nakoupit jídlo pro ostatní, z části připravit program, naučit se některé texty, nezapomenout při nákupu na BIO a místní výrobky, obstarat a naložit auto...zvládly jsme to:) V pátek jsme začínali Magickým místem. Sobota byla už poněkud na program bohatší. Měli jsme rozdělené dvě skupiny, z nichž jedna vyrazila na Procházky po zemi (Earthwalks) a druhá na Pojmové cesty (Concept path). A co vlastně takový program v sobě ukrývá?

V českém povědomí jsou zejména aktivity na tzv. smyslové vnímání přírody, v originále označované jako Earth Walks či Touch the Earth aktivity. Tyto originální aktivity, jako jsou Paletky, Mikrorezervace či Vůňový koktejl jsou u nás často zařazovány do programů poněkud nepromyšleně. V programech výchovy o Zemi jsou ale zakomponovány do celku, ve kterém je dáván důraz na otevírání jednotlivých smyslů, vnímání detailů a celku, atd. Důležitým programem, který se v průběhu kursů pravidelně opakuje, je Magické místo. Magické místo je prožitek samoty v přírodě na místě, které si účastník sám vybere a pak se na něj několikrát vrací. Své dojmy z Místa pak zapisuje do pracovních listů, které se zde označují například jako Cestovní pasy, a pak sdílí s ostatními při večerních sezeních. Pojmové cesty jsou jednoduché aktivity ilustrující některý z ekologických principů, které tvoří kognitivní cíle programu. Například aktivita „Od hrobu ke kolébce“, ve které účastníci nejprve pochovávají suché lístečky a větvičky na připraveném lesním minihřbitůvku, aby pak na stejné místo sázeli semínka, ilustruje koncept „všechny živé bytosti spolu sdílí základní stavební materiál svých těl“. Aktivity probíhají stejně jako Earth Walks v malých skupinkách o zhruba osmi dětech a řídí se výukovým modelem IAA – děti jsou nejprve informovány o konceptu (přečtou si ho ve svých pasech), dále jej asimilují – přiblíží si formou ilustrační aktivity a aplikují – shrnou a užijí na jiných příkladech.


Sice nám v sobotu dopoledne moc počasí nepřálo, ale my jsme se nenechali odradit, naopak některým ani déšť nevadil. Odpoledne na nás vykouklo sluníčko. Večer jsme opekli buřtíky a zahráli na kytaru pár známých i neznámých písní. V neděli ráno jsme celý víkend zakončili společnou reflexí, metodou mluvícího kamene:)Fotodokumentace jako vždy.

Žádné komentáře: